Informace


Cena Rudolfa Lukeše 2017

Cena za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie je udělovaná Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH a je sponzorovaná firmou Lach-Ner.

Cena Alfreda Badera

Na konferenci bude předána Cena Alfreda Badera za organickou chemii 2017 a Cena Alfreda Badera za bioorganickou a bioanorganickou chemii 2017 mladým českým chemikům pracujícím v oblasti organické, bioorganické a bioanorganické chemie. Udělení cen je spojeno s finanční prémií.

Ceny Nadace Experientia

Nadace Experientia podporuje mladé české vědecké pracovníky v oboru organická, bioorganická a medicinální chemie na postdoktorálních pobytech v zahraničí. Na konferenci budou předána stipendia pro rok 2017.

Cena prof. Otakara Červinky

Účastníci mladší 35 let se mohou zúčastnit soutěže o Cenu prof. Otakara Červinky 2017, kterou obdrží autor nejlepšího posteru a nejlepší přednášky. Účast v soutěži vyznačí účastníci konference na přihlášce.


Konferenční sdělení

  • Zvané plenární přednášky (40 min. + 5 min. diskuse)
  • Zvané přednášky (25 min. + 5 min. diskuse)
  • Krátká sdělení (10 min. + 5 min. diskuse)
  • Postery (š × v: 900 × 1200 mm)

Účastníci vyznačí na přihlášce, zda mají zájem o krátké sdělení či prezentaci posteru. Pokud počet příspěvků přesáhne kapacitu hotelu, vyhrazuje si organizační výbor právo vybírat příspěvky podle jejich odborné kvality a zajímavosti. Bez zaplacení konferenčního poplatku nebude souhrn otištěn ve sborníku abstraktů. Organizátoři poskytnou instalační materiál pro vyvěšení posterů.

Promítací technika

Na konferenci bude k dispozici dataprojektor s počítačem (Windows 10, MS Office 2016). Přednášejícím bude umožněno použít při prezentaci vlastní notebook, pokud nebude možné příslušné soubory kopírovat na počítač poskytnutý organizátory. V tomto případě však organizátoři nenesou odpovědnost za případné problémy v komunikaci vlastního notebooku a dataprojektoru.

Jazyk konference

Jednacím jazykem konference je angličtina.

Internet

Všechny hotelové pokoje a veřejné prostory hotelu mají internetové připojení.

Doprava

Dopravu na místo konání konference si účastnici zajišťují sami.