Důležitá data - prodloužení


  • do 13. října 2017 - podání abstraktu příspěvku

  • do 17. října 2017 - oznámení o přijetí příspěvku

  • do 20. října 2017 - úhrada zvýhodněného konferenčního poplatku